Tuki refluksiperheelle

Mitä tukea voit tarjota refluksiperheelle?

  • Kuuntele vanhempaa. Vanhempien kuunteleminen ja heidän arvioonsa luottaminen on tärkeää, sillä usein vanhemmat kokevat että heidän huoltaan ei oteta todesta tai lapsen oiretta ja kipua vähätellään ja lapsen hoitoonpääsy viivästyy tästä johtuen.
  • On tärkeää erottaa kehityksellinen refluksi eli ns. normaali pulauttelu (joka helpottaa usein mm. kiinteisiin siirtymisen ja iän myötä) hoitoa vaativasta refluksista.
  • Konkreettisten kotihoito-ohjeiden lisäksi ohjataan perhe ajoissa jatkohoitoon, mikäli kotihoito-ohjeet eivät ole riittäviä.
  • Konkreettisia tukikeinoja on myös erilaisista sosiaalipuolen tukitoimista kertominen ja niihin ohjaaminen (perhetyö, kotipalvelu jne), vertaistuki esim. Refluksilapset ry:n kautta