Refluksilapset ry

Refluksilapset ry:n tavoitteet

  • helpottaa vanhempien arkea tuomalla tutkittua ja kokemusperäistä tietoa helpommin saataville
  • luoda mahdollisuuksia vertaistukeen sekä
  • peräänkuuluttaa refluksitaudin varhaista tunnistamista ja asianmukaista hoitoa.

Yhdistys syntyi tarpeesta

Refluksilapset yhdistystä oli keväällä 2011 perustamassa useammasta äidistä koostuva ryhmä. Meitä kaikkia äitejä yhdisti kokemus siitä, että refluksidiagnoosin ja toimivan hoidon löytäminen oli ollut pitkä ja vaikea taival. Sen vuoksi yhteinen toiveemme oli, että tämä taival olisi muille perheille helpompi. Halusimme helpottaa muiden vanhempien arkea tuomalla tutkittua ja kokemusperäistä tietoa helpommin saataville.

Huomasimme myös, että vertaistuki on erittäin tärkeää kun arki oman lapsen kanssa on raskasta ja vaikeat tilanteet pitkittyvät. Samassa tilanteessa olevien ja siitä selvinneiden kohtaaminen toi jaksamista arkeen.

Tietoa vanhemmille, läheisille ja terveydenhoidon ammattilaisille

Neuvolakoulutukset

Refluksilapset ry on pitänyt neuvoloiden henkilökunnalle koulutuksia lasten refluksista jo useamman vuoden ajan. Koulutuksissa on luennoimassa sekä yhdistyksen jäseniä että ulkopuolisia luennoitsijoita. Koulutukset sisältävät tietoa lasten refluksin ilmenemismuodoista, oireista ja hoidosta. Luennoilla on annettu myös vinkkejä siihen, miten perhettä voi ohjata hoitamaan refluksilasta ja mitä tukea perheelle voi antaa.

Ensitietoesite

Refluksilapset ry: n toteuttaman ensitietoesitteen on tarkoitus antaa vanhemmille sekä läheisille perustietoa lasten refluksista helpossa ja ymmärrettävässä muodossa. Esitettä voi tilata jaettavaksi neuvoloiden, lääkäriasemien ja sairaaloiden käyttöön suoraan yhdistykseltä, info@refluksilapset.fi.

Tutustu esitteeseen

Koulutusvideo

Ei pelkkää pulauttelua -video on Refluksilapset ry:n tekemä koulutusvideo erityisesti opetuskäyttöä varten neuvoloille ja oppilaitoksille. Video on kuvattu neuvoloille suunnatussa koulutustapahtumassa. Koulutusvideon voi tilata suoraan yhdistykseltä, info@refluksilapset.fi.

Aiempia jäsentiedotteita

jasentiedote 1/2017

jasentiedote 2/2015

jasentiedote 1/2015

jasentiedote 1/2014

jasentiedote 1/2013

jasentiedote 2012

Yhdistyksen hallituksen jäsenet 2019

Annukka Moilanen, puheenjohtaja
Hanna Nordström, varapuheenjohtaja
Anna-Maija Pastila-Rantala, rahastonhoitaja

Refluksilapset ry:n jäsenyys

Vuonna 2021 yhdistys ei kerää jäsenmaksuja.