Oraalimotorinen kehitys

Vaikuttaako refluksitauti lapsen oraalimotoriseen kehitykseen?

Syödessään lapsi kehittää oraalimotorisia taitojaan ja erityisesti karkeampiin ruokiin siirtyminen tukee suun alueen motoriikan kehittymistä ja on sen myötä tärkeää myös puheentuoton kehittymisen kannalta. Voimakkaasti refluksioireilevat vauvat oppivat hyvin pian liittämään epämukavan olonsa ja kivuliaisuutensa syömiseen. Heidän puolustautumiskeinonsa onkin useimmiten kieltäytyä syömisestä kokonaan tai vastustaa sitä voimallisesti. Refluksin myötä lapsen ruokavalio on yleensä myös suppeampi kuin muilla ikäisillään (esim. allergioiden, nielemisvaikeuksien, yliherkän yökkäysrefleksin tai suunalueen tuntoyliherkkyyden vuoksi) ja soseisiin sekä karkeampiin ruokiin siirtyminen on heille monesti hankalampaa.

Vaillinaiset kokemukset syömisestä sekä suun ja nielun alueen ärtyneisyys ja kivuliaisuus saattavat hidastaa oraalimotoriikan kehitystä, mikä näkyy niin jokeltelun vähäisyytenä kuin syömisvaikeuksinakin. Lapsen kasvaessa saattaa ilmetä puheen kehityksen viiveisyyttä sekä vaikeampia syömisvaikeuksia. Puheentuoton kehityksessä refluksilapset yleensä kirivät ikätoverinsa kiinni refluksioireilun lievennyttyä ja ruokavalion laajennuttua.

 

Annukka Moilanen, toimintaterapeutti