Aistisäätelyhäiriöt

Aistisäätelyhäiriöt

  • Epätavallisen herkkää tai heikkoa aistimuksiin reagointia kutsutaan aistimusten säätelyn häiriöksi
  • Yleisimmin si-häiriöisten lasten kielteinen reagointi kohdistuu tuntoaistimuksiin, mutta myös hajut, maut, äänet, valot ja muut näköaistimukset sekä liike ja asennonmuutokset voivat aiheuttaa vastaavia reaktioita
  • Tutkimuksissa on todettu allergisilla lapsilla keskivertoa enemmän aistisäätelyhäiriöitä ja toisaalta myös säätelyhäiriöisillä lapsilla keskivertoa enemmän ruoka-aineallergioita. Refluksilasten kohdalla vastaavia tutkimuksia ei ole tehty
  • Usein refluksin taustalla myös allergiaa, jolloin näillä lapsilla on keskivertoa enemmän säätelyhäiriöitä
  • Tuntuma on, että ylipäätään refluksilapsilla on keskivertoa enemmän aistisäätelyhäiriöitä
  • Keskushermoston pitkään jatkunut hälytystila muokkaa aistimusten säätelykykyä?